YÖNETİM KURULU

fzk

Temel Tayyar YEŞİL

Yönetim Kurulu Başkanı

fzk

Önder KIRMAN

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

fzk

Emre BİRGEN

Yönetim Kurulu Üyesi ve Murahhas Aza

fzk

Bülent KARAAĞAÇ

Yönetim Kurulu Üyesi

fzk

Bülent KARACALAR

Yönetim Kurulu Üyesi

ORGANİZASYON ŞEMASI

fzk