YÖNETİM KURULU

fzk

Metin ÖZDEMİR

Yönetim Kurulu Başkanı

fzk

Önder KIRMAN

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

fzk

Ertuğrul İSPAHA

Yönetim Kurulu Üyesi

fzk

Emre BİRGEN

Yönetim Kurulu Üyesi ve Murahhas Aza

fzk

Bülent KARAAĞAÇ

Yönetim Kurulu Üyesi

fzk

Bülent KARACALAR

Yönetim Kurulu Üyesi

fzk

Serdar ÇOLAK

Yönetim Kurulu Üyesi

ORGANİZASYON ŞEMASI

fzk