Yetkinliklerimiz

Firmalarımızın kabiliyetleri,  faaliyet gösterdiği sektörlerde ürün tasarımı, üretim hatları tasarımı ve üretim yeteneği kapsamında değerlendirilmelidir.